NIEMIECKI W OPIECE: Polityka Prywatności

Szukaj na blogu

sierpnia 14, 2019

Polityka Prywatności


Cześć :)

Jeśli trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że ważna jest dla Ciebie ochrona Twoich danych osobowych. Chcemy Cię zapewnić, że dbamy o Twoją prywatność i jest ona dla nas ważna. W tym celu wdrożyliśmy nie tylko środki prawne, ale i techniczne, żeby dodatkowo wzmocnić jej ochronę.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy, zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami, odnoszącymi się do Twoich danych osobowych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości dot. Polityki prywatności, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez adres: kontakt@wajslozinska.com


POLITYKA PRYWATNOŚCI


§1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest 
Beata Wajs-Łozińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beata Wajs-Łozińska, NIP8491504026, REGON: 243625967, adres: ul.Bosacka 29/6, 47-400 Racibórz. Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres e-mail: kontakt@wajslozinska.com

§2 W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.;

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane podczas procesu archiwizacji do celów wewnętrznych, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia);

3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych);

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy, będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym czasie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefon);

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.

Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach utrzymania komunikacji handlowej oraz telefonicznej, potrzebuję Twojej zgody.. Możesz ją w każdej chwili wycofać, 
klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie, na adres podany wyżej.

6. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta), Instagram, Pinterest), w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji i kierowania treści marketingowych;

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na: polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie, zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu albo w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną . Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy, ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa, ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

7. Analitycznym i statystycznym;

Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych, polega w szczególności na analizie danych, pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies. Dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych, w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

8. Odzyskiwania odrzuconych koszyków;

W sytuacji, gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w postaci obsługi potencjalnych Klientów i rzeczywistych Klientów(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

9. Zamieszczania komentarzy;

Dane widoczne na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, są przetwarzane przez nas w celu administrowania Stroną i do jej obsługi, a także służą do komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

10. Promocji i marketingu;

W sytuacji, gdy przekażesz nam swoje dane, w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym dane dot. wizerunku, będą one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu, do celu podnoszenia jakości usług i produktów oraz promocji usług i produktów Administratora. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.

§3 Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §7.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowejfirmie informatycznej / podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowymplatformie szkoleniowej, platformie społecznościowej, platformie do obsługi Klientów, platformie do umawiania wizyt, platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług, innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO, po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META), wykonywane są co do zasady przez podmioty, mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia zgodne z wymogami RODO, mające na celu ochronę danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców, znajduje się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

§4 Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowychsprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowychograniczenia przetwarzania danych osobowychsprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychprzenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje dot. ww. praw znajdują się w rozporządzeniu RODO, tj. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną, celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§5 Czy Twoje dane są profilowane?

Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii), wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie nie wpływa na Twoją sytuację, w tym na zagwarantowane prawa i wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, jest poznanie preferencji Użytkowników (więcej informacji o analizie znajduje się w §7 Polityka plików cookies).

§6 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

§7 Polityka plików cookies

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dane te są zbierane, w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. dane anonimowe.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są: w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz, aby optymalizować korzystanie ze Strony, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach, dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies, może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.

Administrator stosuje technologie, obserwujące działania, podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

- piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited – w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowychFacebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem, wyświetlanie opublikowanych reklam na portalach należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka, można znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).

- narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Google Analytics, można znaleźć na stronie: zasady korzystania z narzędzi Google.

§8 Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram, YouTube, LinkedIn. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

§9 Współadministrowanie

Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta), są współadministrowane przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, zwaną dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.


Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.


Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2023


Niniejsza Polityka Prywatności jest wynikiem zakupienia profesjonalnego szablonu od radcy prawnego Kingi Konopelko. Proszę o niepowielanie całej treści, ani jej fragmentów, ponieważ stanowi to naruszenie praw autorskich do dokumentów i podstawę do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie. Zaleca się uzyskanie własnej legalnej licencji, którą można nabyć na stronie: https://kingakonopelko.pl/regulamin-sprzedazy

25 komentarzy:

 1. Dziękuję .
  Jestem bardzo zadowolona
  Pozdrawiam Mariola

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo się cieszę :)
   Pozdrawiam serdecznie!

   Usuń
  2. Szybkiego powrotu do zdrowia.Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  3. Dziękuję :) Już wszystko dobrze!
   Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 2. Cieszę się, że znalazłam jeszcze jedno miejsce, gdzie mogę pogłębiać znajomość języka niemieckiego. Jestem pewna, że sporo skorzystam, bo dużo tu potrzebnego początkującym opiekunkom słownictwa. Wszystko przejrzyście wytłumaczone. Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja również się cieszę, że znajdują nas ciągle to nowe osoby :) Dziękuję bardzo za pozytywny komentarz! Pozostaje mi życzyć wytrwałości oraz cierpliwości w nauce i w pracy. Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 3. Pani Beatko kochana wreszcie wyczaiłam jak dodać komentarz,taki ze mnie komputerowiec,bardzo przepraszam za takie zaniedbanie.Pani Beatko mi to brak słów,ja nie wiem co bym bez Pani zrobiła,filmiki które od Pani dostałam oglądam codziennie,jadę za tydzień do pracy jako opiekunka w dodatku pierwszy raz do osoby leżącej i nie miałam zielonego pojęcia o tak istotnych rzeczach z nieba mi Pani spadła,dzięki Pani,moja podopieczna ,będzie się czuła przy mnie bezpieczna i będzie pielęgnowana profesjonalnie.Sa mo to,że powinno się przykryć kocykiem przy zmianie pościeli,podejrzewam,że nie tylko ja by o tym nie pomyślała.Bardzo Pani dziękuję za tak ogromną pomoc,nie wyjdę przynajmniej na jakiegoś laika.Pani to jak misjonarka,tyle pracy wkłada w tego bloga.Pozdrawiam serdecznie.Aż pozwolę sobie wysłać buziaki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Buziaki przyjmuję i odsyłam ;)
   Niezmiernie się cieszę, że blog i "wieści" tak bardzo się przydają.
   Dziękuję bardzo za te wszystkie ciepłe komentarze!
   Pozdrawiam :)

   Usuń
 4. bardzo się cieszę , że jestem tutaj na tym blogu

  OdpowiedzUsuń
 5. Ciesze sie ze tu jestem.Pozdrawiam cieplutko.Dziekuje:))

  OdpowiedzUsuń
 6. Dziekuje Pani Beatko za nowa lekcje.

  OdpowiedzUsuń
 7. Widze,ze inaczej sie w komentarzu zalogowalam,jak zawsze.Pani Beatko,ja zawsze logowalam,sie jako figa 123.Nie wiem czemu tak wyszlo.Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nic nie szkodzi :) Grunt, to że wiem kto pisze!
   Pozdrawiam cieplutko.

   Usuń
 8. Witam Moja mentorko,i nauczycielko,nie wiem czy juz sie chwalilam,ale zamowilam sobie lekcje na plytach CD,Emila Krebsa 40 lekcji po 30 minut,wyslali mi probna lekcje,i spodobala mi sie,bo mozna sie fajnie osluchac z jezykiem,mysle,ze z tym kursem,i Pani lekcjami w koncu bede szprechac,jak rodowita Niemka.Buziaki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oj Pani Sławko kochana, obawiam się, że ten kurs to jest trochę przereklamowany.. No ale jak już Pani zamówiła, to należy słuchać i się uczyć. Następnym razem zapraszam do naszej księgarni po zakupy! :) Pozdrawiam

   Usuń
 9. Dziekuje pani Beatko za lekcje sa super czekam na następne.Pozdrawiam:)

  OdpowiedzUsuń
 10. Dziękuję za lekcje napewno się przydadzą

  OdpowiedzUsuń
 11. Hej zapisałam się w tej chwili i mam nadzieję że z moją pamięcią nauczę się dużo więcej niż umiem oczywiście z pani pomocą jaka nam pani daje pozdrawiam i zdrówka życzę Danuta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam serdecznie. Dziękuję za komentarz. Mam nadzieję, że lekcje będą przydatne.
   Pozdrawiam cieplutko :)

   Usuń

Zostaw swój komentarz - dzięki niemu będę pewna, że nie piszę tylko dla siebie :)

Spodobała Ci się ta strona?

Zostaw proszę komentarz - będzie to dla mnie mobilizacja do dalszej pracy i najlepsze podziękowanie :)

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się z polityką prywatności.

Dziękuję za odwiedziny!
Copyright © 2016 NIEMIECKI W OPIECE , Blogger