Szukaj na blogu

marca 19, 2023

Jak złożyć kondolencje niemieckiej rodzinie? - Krótkie i najpiękniejsze kondolencje po niemiecku.

Jak złożyć kondolencje niemieckiej rodzinie? - Krótkie i najpiękniejsze kondolencje po niemiecku.

Moje kondolencje po niemiecku, Krótkie i najpiękniejsze  kondolencje po niemiecku, kondolencje dla rodziny po niemiecku

 W Niemczech, tak jak i w Polsce, wyrażanie kondolencji to bardzo ważna a zarazem delikatna sprawa.

Jeśli jesteś opiekunką osób starszych pracującą w Niemczech i zdarzy się taka sytuacja, że umrze Twój podopieczny/-a albo ktoś z najbliższej jego/jej rodziny, warto umieć wyrazić swoje kondolencje po niemiecku w sposób empatyczny. Te osobiste słowa pokazują bliskim w żałobie, że podzielasz ich żal i wspierasz ich w tym trudnym czasie.

Dzisiaj poznasz kilka podstawowych zwrotów po niemiecku związanych ze składaniem kondolencji po niemiecku, aby wyrazić swój szacunek i zrozumienie w tym trudnym czasie. Oprócz słów, można także wyrazić swoje kondolencje za pomocą kwiatów. Jeśli przebywasz akurat w Polsce, a byłaś/byłeś zżyty z rodziną czy też podopiecznymi, to jak najbardziej można wysłać kartę z kondolencjami po niemiecku, albo przesłać je w inny sposób (np. kartka online, wiadomość whatsapp z grafiką itp.).

Warto również pamiętać o odpowiednim tonie i gestach. Kondolencje zawsze powinny być wyrażone w sposób delikatny i empatyczny. 

Ważne, żeby pamiętać, że wyrażanie kondolencji po niemiecku odbywa się z użyciem formy grzecznościowej, czyli "Sie" lub "Ihnen", chyba że jesteście na 'ty' z rodziną. 

Oto kilka zwrotów, które mogą pomóc opiekunom osób starszych w wyrażeniu kondolencji po niemiecku:

Mein herzliches Beileid. - Moje szczere kondolencje

Mein Beileid für Dich und Deine Familie. – Moje kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny.

Ich möchte Ihnen mein tiefes Mitgefühl ausdrücken. - Chciałbym wyrazić moje głębokie współczucie

Ich bin tief betroffen von Ihrem Verlust. - Jestem głęboko poruszony Pani/Pana stratą

Ich denke an Sie und Ihre Familie in dieser schweren Zeit. - Myślę o Pani/Panu i Pani/Pana rodzinie w tym trudnym czasie

In Gedanken bin ich bei Ihnen / bei Euch. - W myślach jestem z Panią/Panem / z Wami.

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Unterstützung in dieser schweren Zeit. - Życzę Pani/Panu dużo siły i wsparcia w tym trudnym czasie

Zamiast 'Ich wünsche Ihnen' możemy powiedzieć 'Ich wünsche Euch' - jeśli jesteśmy na 'Ty' z rodziną podopiecznych.

Du bist in dieser schweren Zeit nicht alleine. - Nie jesteś sam w tym trudnym czasie.Wir fühlen uns Dir und Deiner Familie in dieser schweren Zeit verbunden. - W tym ciężkim czasie czujemy się połączeni z Tobą i Twoją rodziną.

In diesen schmerzvollen Stunden sind wir in Gedanken bei Dir/Euch. -  Nasze myśli są z Tobą/ z Wammi w tych pełnych bólu godzinach.

Zum Tod Ihres Vaters / Ihrer Mutter sprechen wir Ihnen unser tiefes Mitgefühl aus. - Składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Pana/Pani Ojca/Matki.

Das kann ich kaum glauben. – Ledwo mogę w to uwierzyć.


Jeżeli dobrze, a czasem i długo, znaliśmy osobę, która zmarła, warto powiedzieć rodzinie również coś miłego na jej temat, np.:

Ihr Mutter war immer eine liebevolle Person. - Pani mama zawsze była życzliwą osobą. 

Ihr Vater war ein großartiger Mensch. - Pana ojciec był wspaniałym człowiekiem. 

Oczywiście zamiast 'Ihr Mutter' możemy powiedzieć 'sie' = ona, a zamiast 'Ihr Vater' - 'er'=on.


Jeśli wybieracie się z podopiecznymi na pogrzeb kogoś im bliskiego i spotkacie się na nekrologu/informacji o pogrzebie ze zdaniem typu: "„Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.“ - oznacza to, że bliscy zmarłego nie życzą sobie składania im kondolencji przy grobie. 


Podsumowując, wyrażanie kondolencji po niemiecku może być trudne, ale warto poświęcić trochę czasu, aby nauczyć się kilku podstawowych zwrotów, które pomogą wyrazić szacunek i współczucie w trudnym czasie. Najważniejsze, aby pamiętać o odpowiednim tonie i gestach oraz aby przekazać podopiecznej lub rodzinie zmarłego, że są w naszych myślach.

lutego 16, 2023

Rasieren cz.2 - Przykładowe zdania / Beispielsätze

Rasieren cz.2  - Przykładowe zdania / Beispielsätze
Rasieren cz2 Przykładowe zdania Beispielsätze - Niemiecki dla opiekunek, Niemiecki w opiece


Dzisiaj kilka ciekawych i mam nadzieję przydatnych zdań związanych z goleniem.


Wie oft rasierst du dich? [Wi oft razirst du diś?] - Jak często się golisz?

Wie oft rasieren Sie sich? - Jak często się Pan goli?

Ich rasiere mich jeden Tag. - Golę się codziennie.

Ich muss mich jeden Tag rasieren. - Muszę się golić codziennie.

Ich rasiere mich jeden zweiten Tag. / Ich rasiere mich alle zwei Tage. - Golę się co drugi dzień.

Ich rasiere mich zwei Mal die Woche. / Ich rasiere mich zwei Mal in der Woche. - Golę się dwa razy w tygodniu.

Ich habe mich einen Monat lang nicht rasiert. - Nie goliłem się przez miesiąc.

Ich helfe Ihnen beim Rasieren. [Yś helfe Ijnen bajm raziren] - Pomogę Panu przy goleniu.

Mein Vater ist schlecht rasiert! [Majn Fata yst szleśt razirt] - Mój tata jest źle ogolony!

Er kann sich doch nicht selbst rasieren! - On przecież nie może się golić samodzielnie!

Ich möchte mich rasieren lassen. - Chciałbym się ogolić.

Ich rasiere mich immer nass. - Golę się zawsze na mokro.

Spüle die Klingen nach jedem Rasierzug ab. -  Opłucz ostrza po każdym pociągnięciu maszynką.

Mein Vater rasiert sich immer trocken. - Mój tata goli się zawsze na sucho.

Mein Mann rasiert sich elektrisch.
- Mój mąż goli się zawsze golarką elektryczną.

Ihr Vater will sich nicht rasieren! - Pani ojciec nie chce się golić!

Für die Bartpflege verwende ich den Bartschneider. - Do pielęgnacji brody używam trymera (maszynki) do brody.

*               *               *               *               *

Przeczytaj również część pierwszą:

Jeszcze więcej słownictwa i przykładowych zdań na temat pielęgnacji i higieny ciała znajdziesz poniżej:

stycznia 30, 2023

Najważniejsze niemieckie zdania - OPIEKA NAD OSOBĄ LEŻĄCĄ

Najważniejsze niemieckie zdania - OPIEKA NAD OSOBĄ LEŻĄCĄ

 

Najważniejsze niemieckie zdania - OPIEKA NAD OSOBĄ LEŻĄCĄ, niemiecki dla opiekunek


Dzisiaj zajmiemy się niemieckim słownictwem przydatnym w opiece nad osobą leżącą w łóżku. Poznamy najważniejsze wyrażenia i zdania niemieckie niezbędne w tym temacie.


Najważniejsze niemieckie zdania OPIEKA NAD OSOBĄ LEŻĄCĄ


bettlägerig - osoba leżąca / obłożnie chora / 'przykuta do łóżka'

der bettlägerige Patient - pacjent obłożnie chory

aufstehen - wstawać

Frau Schulz ist bettlägerig. Sie kann allein nicht aufstehen. - Pani Schulz jest osobą leżąca. Ona nie może/nie potrafi samodzielnie wstać.


der Pflegedienst - pielęgniarki (dosł. służba pielęgniarska)

Der Pflegedienst kommt zwei Mal täglich und hilft meiner Mutter bei der Körperpflege, beim Anziehen/Ausziehen und verabreicht auch die entsprechende Medikamente. - Pielęgniarki przychodzą dwa razy dziennie i pomagają mojej mamie w pielęgnacji ciała, przy ubieraniu/rozbieraniu oraz podają odpowiednie leki.  


die Bettpfanne / die Bettschüssel / das Steckbecken / das Stechbecken / die Urinflasche / der Schieber / der Topf / das Trönchen - basen/kaczka sanitarna (dla chorego na mocz)

Ich stelle die Bettschüssel unter das Bett. - Postawię basen pod łóżko. 

Wenn man nicht alleine auf die Toilette gehen kann, muss man Urinflasche benutzen. - Jeśli nie można iść samodzielnie na toaletę, trzeba skorzystać z kaczki na mocz.


Jeżeli nie wiemy jak dany przedmiot nazywa się po niemiecku, możemy spytać:
Wie nennt man das auf Deutsch? - Jak nazywa się to po niemiecku?


sich bewegen - poruszać się

Meine Mutter kann sich nicht bewegen. - Moja mam nie może się poruszać.


waschen - myć / sich waschen - myć się

Waschen Sie bitte meinen Vater vor dem Frühstück. - Proszę umyć mojego tatę przed śniadaniem.

Jetzt wasche ich Sie. - Teraz Panią umyję.


die Haare waschen - myć włosy

Ich möchte jetzt Ihnen die Haare waschen. - Chciałabym teraz Pani umyć włosy.


sich umziehen - przebierać się

Möchten Sie sich umziehen? - Czy chciałaby Pani/ chciałby Pan się przebrać?


sich (hin)legen - kłaść / układać się / położyć się

Legen Sie sich bitte auf die linke Seite. - Proszę położyć się na lewym boku.

Legen Sie sich bitte auf die rechte Seite. - Proszę położyć się na prawym boku.

Bitte, legen Sie sich hin. - Proszę się położyć.


drehen - obracać

Ich drehe Sie auf den Rücken. - Obrócę Pana/Panią na plecy.


Einlage wechseln - zmieniać wkładkę (Inkontinenzeinlage - wkładka na nietrzymanie moczu)

Wir müssen jetzt die Einlage wechseln. - Musimy teraz zmienić wkładkę. 

die Windelhose - pieluchomajtki

die Vorlage - pielucha anatomiczna na inkontynencję

Können Sie bitte Ihren Po kurz anheben? - Czy może Pani podnieść na chwilkę pupę?


beziehen - powlec/ powlekać (ubierać np. pościel)

Mein Laken ist schmutzig. Können Sie mein Bett neu beziehen? - Moje prześcieradło jest brudne. Czy może mi Pani przebrać nowe?

Bett frisch beziehen - przebrać pościel 

Ich muss Ihr Bett frisch beziehen, setzen Sie sich solange bitte auf den Stuhl. - Muszę przebrać Pani pościel, proszę w tym czasie posiedzieć na krześle.


Blasenkatheter (Katheter) haben - mieć cewnik

Frau Klein hat einen Blasenkatheter. - Pani Klein ma cewnik.

Sie müssen den Urinbeutel regelmäßig entleeren. - Musi Pani regularnie opróżniać worek z moczem.


der Schnabelbecher - kubek z dzióbkiem

der Trinkhalm - słomka do picia

Für Patienten, denen das Trinken aus der Tasse Schwierigkeiten bereitet, wird ein Trinkhalm oder Schnabelbecher empfohlen. - Słomka do picia lub kubek z dzióbkiem, zalecane są pacjentom, którym picie z filiżanki sprawia trudności.


eincremen - nakremować

Meine Haut juckt. Könnten Sie bitte mich eincremen? - Moja skóra mnie swędzi. Czy może mnie Pani nakremować?


die Waschschüssel - miska do mycia

der Waschlappen - myjka (ręczniczek/ściereczka do mycia ciała)

Um einen bettlägerigen Patienten zu waschen, brauche ich:

- zwei Waschschüsseln mit warmem Wasser, Einmalwaschlappen, zwei normale Waschlappen, zwei Handtücher und eine Waschlotion. - Do umycia leżącego pacjenta potrzebuję: dwie miski do mycia z ciepłą wodą, jednorazowe myjki, dwie normalne myjki, dwa ręczniki i emulsję do mycia.


zudecken - przykrywać

Bei der Ganzkörperwaschung, musst du den Patienten zudecken, damit ihm nicht kalt wird. - Przy myciu całego ciała, musisz przykryć pacjenta, żeby mu nie było zimno.


unterlegen - podkładać, podłożyć

Beim Waschen müssen wir immer ein Handtuch unterlegen. - Przy myciu musimy zawsze podłożyć ręcznik.


abtrocknen - wycierać, osuszać

Mann muss jeden gewaschenen Körperteil sofort abtrocknen. - Każdą umytą część ciała trzeba od razu osuszyć. 

Genitalien / Genitalbereich / Intimbereich - genitalia / sfera, okolica intymna 

Genitalbereich wäscht man mit einem Einmalwaschlappen. - Okolice intymne myje się jednorazową myjką.


Dekubitus = Drückgeschwür - odleżyny

Dekubitus tritt am häufigsten bei bettlägerigen Patienten auf. - Odleżyny występują najczęściej u pacjentów 'przykutych do łóżka'.


den Verband wechseln - zmieniać opatrunek

Ich darf den Verband nicht wechseln. Das ist die Aufgabe der Krankenschwester. - Nie wolno mi zmieniać opatrunku. To jest zadanie pielęgniarki.


der Positionswechsel - zmiana pozycji ciała

Bei bettlägerigen Patienten, muss man auf häufige Positionswechsel geachtet werden. - U pacjentów leżących, trzeba uważać na częstą zmianę pozycji ciała.


bequem liegen - leżeć wygodnie

Liegen Sie bequem? - Czy leże Pan/Pani wygodnie?


Knierolle brauchen - potrzebować poduszki (wałka) pod kolana

Brauchen Sie eine Knierolle? - Potrzebuje Pani wałek pod kolana?

Brauchst du.... - Czy potrzebujesz...?


das Licht ausmachen - gasić światło

Soll ich schon das Licht ausmachen? - Czy mam (dosł. powinnam) już zgasić światło?


das Zimmer lüften - wietrzyć pokój

Ich habe das Zimmer gelüftet. - Przewietrzyłam pokój.


das Laken glatt ziehen - wygładzić prześcieradło

Warten Sie mal. Ich ziehe das Laken glatt. - Proszę poczekać. Wygładzę Pani prześcieradło.


der Toilettenstuhl - wózek toaletowy

Ich hole schnell den Toilettenstuhl. - Pójdę po wózek toaletowy.


das Venenkissen - poduszka pod nogi (przeciw żylakom)

Frau Wagner muss das Venenkissen benutzen. - Pani Wagner musi używać poduszki pod nogi.


Jakie słownictwo niemieckie może Ci się jeszcze przydać w temacie OPIEKI NAD OSOBĄ LEŻĄCĄ? - kliknij na wybrany przez siebie temat:

1. Pflegebett - Łóżko pielęgnacyjne - Niezbędne słownictwo niemieckie dla opiekunek osób starszych / pielęgniarek

2. Rund um das Bett - 'Wokół łóżka' - Niezbędne słownictwo niemieckie dla opiekunek

3. Hygiene und Körperpflege - Słownictwo i zdania cz.3


Dziękuję i zapraszam :)

Spodobała Ci się ta strona?

Zostaw proszę komentarz - będzie to dla mnie mobilizacja do dalszej pracy i najlepsze podziękowanie :)

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się z polityką prywatności.

Dziękuję za odwiedziny!
Copyright © 2016 NIEMIECKI W OPIECE , Blogger