NIEMIECKI W OPIECE: marca 2023

Szukaj na blogu

marca 19, 2023

Jak złożyć kondolencje niemieckiej rodzinie? - Krótkie i najpiękniejsze kondolencje po niemiecku.

Jak złożyć kondolencje niemieckiej rodzinie? - Krótkie i najpiękniejsze kondolencje po niemiecku.

Moje kondolencje po niemiecku, Krótkie i najpiękniejsze  kondolencje po niemiecku, kondolencje dla rodziny po niemiecku

 W Niemczech, tak jak i w Polsce, wyrażanie kondolencji to bardzo ważna a zarazem delikatna sprawa.

Jeśli jesteś opiekunką osób starszych pracującą w Niemczech i zdarzy się taka sytuacja, że umrze Twój podopieczny/-a albo ktoś z najbliższej jego/jej rodziny, warto umieć wyrazić swoje kondolencje po niemiecku w sposób empatyczny. Te osobiste słowa pokazują bliskim w żałobie, że podzielasz ich żal i wspierasz ich w tym trudnym czasie.

Dzisiaj poznasz kilka podstawowych zwrotów po niemiecku związanych ze składaniem kondolencji po niemiecku, aby wyrazić swój szacunek i zrozumienie w tym trudnym czasie. Oprócz słów, można także wyrazić swoje kondolencje za pomocą kwiatów. Jeśli przebywasz akurat w Polsce, a byłaś/byłeś zżyty z rodziną czy też podopiecznymi, to jak najbardziej można wysłać kartę z kondolencjami po niemiecku, albo przesłać je w inny sposób (np. kartka online, wiadomość whatsapp z grafiką itp.).

Warto również pamiętać o odpowiednim tonie i gestach. Kondolencje zawsze powinny być wyrażone w sposób delikatny i empatyczny. 

Ważne, żeby pamiętać, że wyrażanie kondolencji po niemiecku odbywa się z użyciem formy grzecznościowej, czyli "Sie" lub "Ihnen", chyba że jesteście na 'ty' z rodziną. 

Oto kilka zwrotów, które mogą pomóc opiekunom osób starszych w wyrażeniu kondolencji po niemiecku:

Mein herzliches Beileid. - Moje szczere kondolencje

Mein Beileid für Dich und Deine Familie. – Moje kondolencje dla Ciebie i Twojej rodziny.

Ich möchte Ihnen mein tiefes Mitgefühl ausdrücken. - Chciałbym wyrazić moje głębokie współczucie

Ich bin tief betroffen von Ihrem Verlust. - Jestem głęboko poruszony Pani/Pana stratą

Ich denke an Sie und Ihre Familie in dieser schweren Zeit. - Myślę o Pani/Panu i Pani/Pana rodzinie w tym trudnym czasie

In Gedanken bin ich bei Ihnen / bei Euch. - W myślach jestem z Panią/Panem / z Wami.

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Unterstützung in dieser schweren Zeit. - Życzę Pani/Panu dużo siły i wsparcia w tym trudnym czasie

Zamiast 'Ich wünsche Ihnen' możemy powiedzieć 'Ich wünsche Euch' - jeśli jesteśmy na 'Ty' z rodziną podopiecznych.

Du bist in dieser schweren Zeit nicht alleine. - Nie jesteś sam w tym trudnym czasie.


Wir fühlen uns Dir und Deiner Familie in dieser schweren Zeit verbunden. - W tym ciężkim czasie czujemy się połączeni z Tobą i Twoją rodziną.

In diesen schmerzvollen Stunden sind wir in Gedanken bei Dir/Euch. -  Nasze myśli są z Tobą/ z Wammi w tych pełnych bólu godzinach.

Zum Tod Ihres Vaters / Ihrer Mutter sprechen wir Ihnen unser tiefes Mitgefühl aus. - Składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Pana/Pani Ojca/Matki.

Das kann ich kaum glauben. – Ledwo mogę w to uwierzyć.


Jeżeli dobrze, a czasem i długo, znaliśmy osobę, która zmarła, warto powiedzieć rodzinie również coś miłego na jej temat, np.:

Ihr Mutter war immer eine liebevolle Person. - Pani mama zawsze była życzliwą osobą. 

Ihr Vater war ein großartiger Mensch. - Pana ojciec był wspaniałym człowiekiem. 

Oczywiście zamiast 'Ihr Mutter' możemy powiedzieć 'sie' = ona, a zamiast 'Ihr Vater' - 'er'=on.


Jeśli wybieracie się z podopiecznymi na pogrzeb kogoś im bliskiego i spotkacie się na nekrologu/informacji o pogrzebie ze zdaniem typu: "„Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.“ - oznacza to, że bliscy zmarłego nie życzą sobie składania im kondolencji przy grobie. 


Podsumowując, wyrażanie kondolencji po niemiecku może być trudne, ale warto poświęcić trochę czasu, aby nauczyć się kilku podstawowych zwrotów, które pomogą wyrazić szacunek i współczucie w trudnym czasie. Najważniejsze, aby pamiętać o odpowiednim tonie i gestach oraz aby przekazać podopiecznej lub rodzinie zmarłego, że są w naszych myślach.

Spodobała Ci się ta strona?

Zostaw proszę komentarz - będzie to dla mnie mobilizacja do dalszej pracy i najlepsze podziękowanie :)

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się z polityką prywatności.

Dziękuję za odwiedziny!
Copyright © 2016 NIEMIECKI W OPIECE , Blogger